NORSK HYTTELAG
© 2013 Norsk Hyttelag

Medlemsrabatt hos LABforum

Få 20% rabatt på analysetjenester

LABforum er Norges fremste laboratoriekjede med hele 27 laboratorier over hele landet. Det betyr at ditt lokale laboratorium har spesialkunnskap om forholdene i din hyttekommune.

Medlemsrabatt på 20%


Som medlem i Norsk Hyttelag får du 20% rabatt på alle analysetjenester fra samtlige 27 laboratorier i LABforum-kjeden.

Medlemsrabatten gjelder for den enkelte hytteeier. Det gis ikke rabatt på analyser utført for vannverk, hytteforeninger, hyttevel, sameier eller tilsvarende.

Her finner du ditt nærmeste LABforum laboratoriumFinn ditt nærmeste laboratorium


LABforum har 27 laboratorier over hele landet. Klikk her for å finne ditt nærmeste medlemslaboratorium som gir deg rabatt.

Analysetjenester


LABforums laboratorier tilbyr analyse av det aller meste, fra drikkevann og mat til inneklima og miljø. For hytteeieren er det sannsynligvis analyse av vannkvalitet som er mest aktuelt. Klikk her for å lese mer om hvilke analysetjenester vi tilbyr.

Slik bestiller du


Ta kontakt direkte med ditt nærmeste laboratorium for mer informasjon om hvordan du tar ut en prøve, hva prøven bør analyseres på, hvordan du behandler og oppbevarer prøven og hvordan prøven sendes eller leveres til laboratoriet.

Det er viktig at prøvene ikke blir forurenset, og normalt vil du få utdelt eller tilsendt prøveflasker og transportemballasje fra laboratoriet før du tar prøvene. Det er også viktig at prøvene kan leveres til laboratoriet så raskt som mulig etter at prøvene er tatt. Alt dette vil du få god veiledning om når du henvender deg til oss.

Husk også at du må oppgi at du er medlem i Norsk Hyttelag når du leverer inn prøvene for å få medlemsrabatten din.