NORSK HYTTELAG
© 2013 Norsk Hyttelag

Hytteeiere ber om hjelp til å endre eiendomsskatten

OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Drøye 20 prosent av hytteeierne i en fersk hytteundersøkelse ber Norsk Hyttelag om hjelp til å endre eiendomsskatten. For å vite hva vi i Norsk Hyttelag skal henge fingrene i fremover, har vi spurt deg og andre hytteeiere hvilke saker dere er mest opptatt av.


En fjerdedel av de 4 700 respondentene som har besvart undersøkelsen hittil har benyttet seg av muligheten til å fortelle oss med egne ord hva som er de viktigste hyttesakene for dem. Denne type tilbakemeldinger blir avgjørende for hva Norsk Hyttelag skal prioritere fremover. De første 4 700 svarene fordeler seg på 20 innlandskommuner, men kartleggingen fortsetter og vi vil få tilsvarende svar fra flere kommuner i løpet av året.

Nesten 20% av hytteeierne som har skrevet sine meninger eller ønsker i fritekstfeltet tar opp problemet med eiendomsskatt. Det er enten for høy eiendomsskatt eller urettferdig eiendomsskatt som engasjerer. Mange nevner også avgiftsnivået generelt i kommunene.

– Urettferdig eiendomsskatt vil være den aller viktigste kampsaken for Norsk Hyttelag i år, sier Stein Wettergreen. – Det er uforståelig at regelverket skal være utformet så stivbent og at kommunene gang på gang lager urettferdige regler uten å lære av hverandres feil.

Festetomter


Saken hytteeierne mener er den neste på dagsordenen, er festetomt-ordningen. Mange vil avvikle tomtefesteordningen helt og mener det har blitt for dyrt å løse ut en festetomt. Andre uttrykker bekymring for at selve festeavgiften er for dyr.

Nesten like mange som er opptatt av festetomter, har engasjert seg i vei- og infrastrukturspørsmål. Det dreier seg om fremkommelighet, nett- og telefondekning, selv om mange i samme åndedrag nevner naturvern som viktig under utbygging. Nest etter dette har interessen for skitraseer og turstier fått plass.

Hytteeiere ber Norsk Hyttelag om hjelp til å endre urettferdig hytteskatt

Hytteundersøkelsen er utført av Norsk Hyttelag. Undersøkelsen er distribuert til alle hytteeiere i utvalgte hyttekommuner. I første omgang er 20 kommuner kartlagt, og flere kommuner vil kartlegges i løpet av året.