NORSK HYTTELAG
© 2013 Norsk Hyttelag

Hjelmeset blir hyttegeneral

Hyttefolket får egen interesseorganisasjon

OBS! Denne saken er mer enn tre år gammel.

Hyttefolket får nå sin egen landsdekkende interesseorganisasjon. Norsk Hyttelag skal tale hyttefolkets sak og bidra til godt samarbeid mellom hyttekommuner og hytteeiere. Generalsekretær for den nye organisasjonen er Odd-Bjørn Hjelmeset, som selv har hytte på Beitostølen.

– Vi hytteelskere trenger en organisasjon å forholde oss til, sånn som huseierne og bileierne. Derfor sa jeg ja til å bli med i Norsk Hyttelag, sier Hjelmeset. Hjelmeset er til daglig sponsorsjef i BAMA og langrennsekspert i TV 2 og blir nå i tillegg frontfigur for hytte-Norge.

I Norge er det godt over 400 000 hytter. Hyttefolket bruker over 20 milliarder kroner i året på lokale varer og tjenester i hyttekommunene, viser statistikken fra Høgskolen i Buskerud, Transportøkonomisk Institutt og Agderforskning. Dette gir et svært godt utgangspunkt for samarbeid mellom hytteeiere og hyttekommuner i stedet for de konflikter som dessverre forekommer.

For å sikre at hyttefolkets langsiktige behov ivaretas vil Norsk Hyttelags virksomhet støttes av et eget hyttelaug bestånde av kunnskapsrike ressurspersoner. Hyttelauget består av:

Jan Velvin, leder og forskningsansvarlig ved Senter for reiseliv, Høgskolen i Buskerud. Velvin er en av landets fremste hytteforskere.
Eivind Brenna, ordfører i Vestre Slidre i 12 år frem til 2011. Brenna er fortsatt politisk engasjert og sitter i kommunestyret og formannskapet.
Turid Røste, tidligere redaktør i magasinet Hytteliv og en av de som kjenner hyttefolkets sjel aller best.
Thorstein Berg, en  av initiativtagerne til Norsk Hyttelag. Han har selv erfaring fra reiselivsbransjen, blant annet fra hotelldrift på Bergsjø.

Allerede fra starten vil Norsk Hyttelag tilby medlemmene en rekke fordeler som har vært fremforhandlet det siste årene. Blant fordelene er gratis juridisk og teknisk rådgivning, en ny hytteforsikring og en egen hyttestrømavtale med vintersikring. Flere fordeler vil bli lansert i månedene fremover.

Et viktig mål for Norsk Hyttelag er å få frem de gledene det er ved å ha hytte og hjelpe til å redusere eventuelle konflikter og irritasjonsmomenter slik at hytte blir det avslappende stedet den er ment å være.

– Hytta må aldri være en last! Når jeg kommer til hytta, så fyrer vi i peisen, åpner en flaske rødvin og så smiler vi til verden. I mange år har jeg brukt fjellet til å springe og trene i, nå skal jeg prøve å slappe av litt også, sier nyutnevnt hyttegeneral Odd-Bjørn Hjelmeset.