NORSK HYTTELAG
© 2013 Norsk Hyttelag

Hva betyr statsbudsjettet for hyttefolket?

OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i går, foreslår regjeringen å øke ligningsverdien på fritidsbolig med 10 prosent i forhold til fjorårets satser. Selv om dette er en ganske kraftig økning, vil det ikke være dramatisk for den enkelte hytteeier. Men hytteeiere som betaler formueskatt vil få økt formue og dermed økt formueskatt som følge av forslaget.

Finansminister Siv Jensen la frem regjeringens forslag til statsbudsjett i går

Fritidsbolig unngår skatteskjerpelser


– Det vi i Norsk Hyttelag var mest bekymret for, var om regjeringen skulle følge Scheel-utvalgets anbefalinger om å øke beskatningen av fast eiendom, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. – Heldigvis ser vi at regjeringen har valgt å beskytte folks hjem og folks hytter. Hjem og hytter er ikke investeringsobjekter, og skal heller ikke skattlegges som det!

I statsbudsjettet foreslås det å øke ligningsverdein – og dermed formueskatten – på sekundærbolig og næringseiendom, men denne endringen rammer heldigvis verken primærbolig eller fritidsbolig. – Ved å redusere rabatten på sekundærbolig og næringseiendom, oppnår regjeringen målsetningen om å redusere skattemotivert overinvestering i eiendom på bekostning av annen virksomhet, men unngår samtidig å ramme folks "fristeder" hjemme og på hytta, sier Bringsvor.

– Når vi snakker med noen av de 3 millioner nordmenn som eier eller har tilgang til hytte, forteller de ofte hvor verdifull den er, men de snakker aldri om kroner og øre. Hytta er en investering i sjelefred, familiehygge og god folkehelse, ikke i avkastning og dividende.