NORSK HYTTELAG
© 2013 Norsk Hyttelag

Om Norsk Hyttelag

Hyttefolkets beste venn!

Norsk Hyttelag kjemper for hytteeiernes rettigheter og mot urettferdighet og forskjellsbehandling.

Hvis du har en fritidsbolig, ligger den gjerne i en kommune hvor du ikke har stemmerett. Det er ikke sikkert du leser lokalavisen, og det er vanskelig å følge med på lokale beslutninger. Dermed får du ingen innflytelse på det som skjer i hyttekommunen din. Alt du kan gjøre, er å håpe at lokalpolitikerne tar hensyn til hyttebefolkningen sin.

Selv om du ikke har stemmerett i hyttekommunen din, kan vi gi deg en stemme. Vi taler hyttefolkets sak, både lokalt i den enkelte hyttekommune og sentralt overfor storting og regjering. Vi sørger for at de som bestemmer tar mer hensyn til landets 460 000 hytteeiere.

Som medlem i Norsk Hyttelag er du viktig for oss. Jo flere medlemmer vi har i ryggen, desto lettere er det for oss å få gjennomslag for våre saker. Og uten din kontingent, kunne vi ikke ha gjort den viktige jobben vi gjør hver eneste dag.

Som medlem har du også tilgang til gratis teknisk og juridisk rådgivning fra våre hytteeksperter, samt rabatter og fordeler på en lang rekke produkter – alt for å gjøre hyttelivet litt enklere og litt rimeligere for deg!