NORSK HYTTELAG
© 2013 Norsk Hyttelag

Forsikringen som dekker det meste

Garantert Norges beste hytteforsikring

En god hytteforsikring skal dekke det aller meste som kan inntreffe på en hytte. Derfor har vi brukt mye tid på å få på plass en omfattende dekning.

 • Brann
 • Plutselig nedsoting
 • Eksplosjon
 • Lynnedslag
 • Kortslutning
 • Rørbrudd
 • Tyveri og skadeverk på hytta
 • Naturskade
 • Svikt i bærekonstruksjon
 • Snøtyngde og takras
 • Rettshjelp ved tvistesaker
 • Merutgifter grunnet offentlig påbud
 • Ansvarsforsikring
 • Følgeskade etter inntrengning av vann over terrengnivå
 • Norsk Hussoppforsikring er inkludert
 • Skade forårsaket av insekter og dyr
 • Skade forårsaket av lekkasje fra tak
 • Verditap inntil 1 million hvis myndighetene nekter å bygge opp igjen hytta på samme sted
 • Skade for over 75 % av verdi dekkes med 100 %
 • Spesialtilpasning av hytte for inntil 250 000 kroner etter ulykke
 • MiljøExtra er inkludert

Fullstendige vilkår gjelder


100 % vilkårsgaranti

Skulle det mot formodning være noe ditt nåværende forsikringsselskap dekker som vi ikke har fått med i våre vilkår, gir WaterCircles Forsikring deg full vilkårsgaranti. Det betyr at vi garanterer deg minst like god dekning som du hadde i din forrige forsikring. Garantien gjelder fra den dato Hytteforsikringen trer i kraft og i et helt år fremover.

Send din eksisterende forsikringspolise til forsikring@norskhyttelag.no, så får du et garantert godt tilbud tilbake. Har du spørsmål før du sender inn polisen, hjelper vi deg gjerne. Ring oss på 67 20 60 01 i dag.