Analysetjenester for medlemmer i Norsk Hyttelag

 
LABforum - 24 laboratorier over hele NorgeSom medlem i Norsk Hyttelag får du 20% rabatt på alle typer analyser fra samtlige 27 laboratorier tilknyttet LABforum.

For hyttefolket er det mikrobiologiske og kjemiske laboratorieanalyser av vann som er mest aktuelt, men andre analyser kan også være aktuelle.

Vannanalyser


Vi tilbyr analyser av drikkevann og vannforekomster, for eksempel brønnvann. I tillegg til å finne forurensing, bakterier eller metaller i vannet ditt, kan vi analysere hardheten i vannet. Hardt vann kan føre til skade på varmtvannstanker og gi belegg på glass, kjeler, kaffetraktere og vaskemaskiner.

Vil du vite mer om kvaliteten på ditt eget drikkevann, er det lurt å ta kontakt med oss. Vi kan også analysere kvaliteten i boblebad, badestamper og lignende, samt vannkvalitet i bekker og elver eller innsjøer og tjern.

Avløpsvann


Vi tilbyr analyser av avløpsvann, urentvann og sigevann. Vi kan avdekke forurensing fra beitedyr, naboens septiktank og mye annet.

Slam


Kanskje ikke like aktuelt for hyttefolket, men våre laboratorier kan tilby analyser av slam, sedimenter og kompost for å påvise eventuell forurensing i grunnen.

Andre analyser


Våre laboratorier kan også tilby analyser av radon i luft, kontroll av mugg og gjærsopp samt generelle analyser av inneklimaet. Se labforum.no for en komplett oversikt over analysetjenester eller kontakt ditt nærmeste laboratorium.


 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå