Forsikringen som dekker det meste

Garantert Norges beste hytteforsikring

 
En god hytteforsikring skal dekke det aller meste som kan inntreffe på en hytte. Derfor har vi brukt mye tid på å få på plass en omfattende dekning.

 • Brann
 • Plutselig nedsoting
 • Eksplosjon
 • Lynnedslag
 • Kortslutning
 • Rørbrudd
 • Tyveri og skadeverk på hytta
 • Naturskade
 • Svikt i bærekonstruksjon
 • Snøtyngde og takras
 • Rettshjelp ved tvistesaker
 • Merutgifter grunnet offentlig påbud
 • Ansvarsforsikring
 • Følgeskade etter inntrengning av vann over terrengnivå
 • Norsk Hussoppforsikring er inkludert
 • Skade forårsaket av insekter og dyr
 • Skade forårsaket av lekkasje fra tak
 • Verditap inntil 1 million hvis myndighetene nekter å bygge opp igjen hytta på samme sted
 • Skade for over 75 % av verdi dekkes med 100 %
 • Spesialtilpasning av hytte for inntil 250 000 kroner etter ulykke
 • MiljøExtra er inkludert

Fullstendige vilkår gjelder


100 % vilkårsgaranti

Skulle det mot formodning være noe ditt nåværende forsikringsselskap dekker som vi ikke har fått med i våre vilkår, gir WaterCircles Forsikring deg full vilkårsgaranti. Det betyr at vi garanterer deg minst like god dekning som du hadde i din forrige forsikring. Garantien gjelder fra den dato Hytteforsikringen trer i kraft og i et helt år fremover.

Send din eksisterende forsikringspolise til forsikring@norskhyttelag.no, så får du et garantert godt tilbud tilbake. Har du spørsmål før du sender inn polisen, hjelper vi deg gjerne. Ring oss på 67 20 60 01 i dag.

 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå