Dine hytteadvokater i Kvale

Bli kjent med Norsk Hyttelags hytteadvokater

 
Kvale Advokatfirma

Kvale Advokatfirma er et forretningsjuridisk firma med over 130 medarbeidere, hvorav 42 partnere og 51 advokater. Fire av disse vil jobbe spesielt med Norsk Hyttelag, men avtalen innebærer at vi kan trekke på den samlede juridiske kompetansen til Kvale.

Kvale tilbyr spesialisert rådgivning innen alle sentrale fagområder, og har en sterk posisjon innen fast eiendom og enterpriserett. For Norsk Hyttelag har det vært viktig å velge en partner med tung kompetanse innen tomtefeste, plan- og bygningsrett, generasjonsskifte og fast eiendom generelt.

Vi setter også stor pris på at våre nye hytteadvokater er opptatt av alternativ tvisteløsning og bruk av jordskiftedomstolene. For de fleste av oss, og kanskje særlig på hytta, betyr et mye å finne løsninger uten å øke konfliktnivået.

Kvale Advokatfirma tar oppdrag over hele landet. Dersom det er behov for lokal representasjon, for eksempel i forbindelse med et lokalt skjønn eller en forliksklage, kan Kvale henvise til dyktige advokater over hele landet.

Foredrag for medlemmer


I tillegg til å yte juridisk bistand til våre medlemmer, bidrar hytteadvokatene aktivt med nyttige foredrag til medlemmene på våre medlemsmøter, med artikler på våre nettsider og mye mer.


Jan Erik Sverre. Partner og advokat. Jan-Erik Sverre
Partner/advokat

Jan-Erik har betydlig kompetanse innen fast eiendom, herunder plan- og bygningsrett, boligrett og tingsrett. Han har også omfattende erfaring med prosedyre for jordskiftedomstolene og alternativ tvisteløsning. Jan-Erik har møterett for Høyesterett.

Anette Plassen. Fast advokat
Anette Plassen
Fast advokat


Anette arbeider i hovedsak med arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Hun har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
 

Mari Verling
Mari Verling
Fast advokat


Mari har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en LL.M. (Master of Law) fra Bond University. Før hun kom til oss i Kvale arbeidet hun for EFTA i Brussel.

Mari har også arbeidet som juridisk konsulent for Huseiernes Landsforbund, og har derfor lang erfaring med å svare på henvendelser fra hus- og hytteeiere fra hele landet.
 

Marie Engebakken Kvam. Advokatfullmektig.
Marie Engebakken Kvam
Advokatfullmektig


Marie Engebakken Kvam er tilknyttet Kvales avdeling for fast eiendom og enterprise. Hun har særlig fordypning i – og erfaring med – grunnerverv, plan- og bygningsrett og problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Marie er også engasjert som ekstern foreleser og sensor ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.
 

Jacob Windern Lindegaard. Senioradvokat.
Jacob Windern Lindegaard
Senioradvokat


Jacob bistår bedrifter, foreninger og privatpersoner med hovedvekt på bedriftsoverføring, generasjonsskifte og arv. han har bred prosedyreerfaring innen arv og generasjonsskifte, herunder verdsettelse av selskap og eiendommer.
 
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå