Medlemskap Medlemsbetingelser
 
 

Medlemsbetingelser

 
Et medlemskap i Norsk Hyttelag skal bare gi deg fordeler og ekstra sikkerhet, og derfor er medlemsbetingelsene våre ganske enkle.
Medlemskapet fornyes automatisk


Du har ingen bindingstid eller forpliktelser som medlem i Norsk Hyttelag. Vær likevel oppmerksom på at medlemskapet er løpende, og at medlemskapet fornyes automatisk om det ikke sies opp. Betaler du årlig, fornyes medlemskapet for en ny 12-månedersperiode om det ikke er sagt opp før utløpet av inneværende periode.

I god tid før utløpet av inneværende medlemsperiode, vil vi sende deg faktura på kontingent for neste periode. Hvis du ikke ønsker å fortsette som medlem, gir du oss bare beskjed før forfallsdato. Dersom vi ikke hører fra deg, fornyes medlemskapet automatisk.

Medlemskapet koster per i dag 49 kroner per måned og du betaler normalt for 12 måneder om gangen. Du har også muligheten til å velge månedlig medlemskap, men dette forutsetter betaling med AvtaleGiro. Vi forbeholder oss retten til å justere medlemskontingenten årlig.

Hold kontaktinformasjonen oppdatert


Vi forsøker å få mest mulig ut av hver krone du betaler i kontingent. Derfor vil vi ha mulighet til å kommunisere med alle våre medlemmer via e-post. Det er ikke farlig å oppgi e-postadressen til oss, vi sender ikke e-poster i hytt(e) og pine, men sender deg relevant informasjon en gang i blant.

For å holde kostnadene nede, sender vi også faktura for medlemskontingent, purringer, informasjon om nye medlemsfordeler og lignende elektronisk. Pass derfor på at vi alltid har oppdatert kontaktinformasjon til deg. Det enkleste er om du oppdaterer dette selv på Min side.

Medlemskortet ditt er digitalt. Du kan laste det ned fra Min Side eller sende HYTTA MEDLEMSKORT på SMS til 26112 for å få motta medlemskortet til din mobiltelefon.

Hvert år får vi mange e-post og mange medlemsblad i retur på grunn av feil adresse. Dette koster oss både tid og penger. Vi vil derfor sette stor pris på om du husker å gi oss beskjed om du flytter eller får ny e-postadresse. Det enkleste er om du selv oppdaterer dette på Min side.

Utmelding


Vi håper naturligvis at du er fornøyd med medlemskapet og aldri vurderer å melde deg ut. Men hvis du ønsker å melde deg ut, er det viktig at du gjør dette i god tid før medlemskapet fornyes for en ny periode.

Som medlem har du tilgang til gratis teknisk og juridisk rådgivning og en rekke andre medlemsfordeler. Kostnader knyttet til disse tjenestene samt medlemsblad og medlemsservice, er det vi bruker aller mest penger på. Vi ønsker ikke å kjøpe inn slike tjenester til deg dersom du ikke fortsetter som medlem og betaler kontingenten. Derfor sier medlemsbetingelsene våre at en utmeldelse må være registrert før utløpet av inneværende medlemsperiode, ellers fornyes medlemskapet. Vi har ikke mulighet til å refundere eller ettergi allerede fakturert kontingent.

Ved utmelding opphører retten til å benytte deg av dine medlemsfordeler. Vi vil naturligvis ikke si opp avtalene dine, for eksempel hytteforsikring eller strømavtale. Avtalene løper videre inntil du eventuelt gir beskjed om noe annet, men våre partnere har rett til å endre avtalen til ordinære priser og betingelser.

Andre bestemmelser


Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre, men flere medlemsfordeler kan naturligvis benyttes av hele husstanden. Er dere flere familier som deler en hytte, kan dere gjerne ha et medlemskap per familie. Dersom dere ønsker å ha bare et medlemskap på hytta, kan det være en fordel at medlemskapet står på samme person som har registrert forsikring, strømavtale og så videre på seg.Kollektivt medlemskap


Norsk Hyttelag tilbyr per i dag ikke kollektive medlemskap. Vi ønsker å forholde oss til den enkelte hytteeier, og alle våre medlemskap er derfor personlige. Det er stor forskjell på hytteforeninger rundt om i landet, og vi synes det er viktig å gi samme tilbud til alle våre medlemmer uansett hvilken hytteforening de tilhører.

Vi bistår likevel lokale hytteforeninger, hyttevel og veilag i en rekke saker. Når det er større saker som berører mange hytteeiere, som for eksempel eiendomsskatt i en kommune eller konflikter knyttet til veirett, tar vi gjerne saken på eget initiativ. Vi mottar også henvendelser fra medlemmer som sitter i styret i sitt lokale hyttevel, og da bistår vi med gode råd.

Når en hytteforening eller et hyttevel trenger bistand til større saker, henviser vi gjerne videre til våre samarbeidspartnere i Kvale Advokatfirma. Her vil du som medlem få medlemsrabatt, og denne vil også kunne gis til hytteforeningen du er medlem av så lenge du representerer denne.

Vi har også saker hvor et enkeltmedlem har henvendt seg til oss for å få hjelp i forbindelse med en sak som også omfatter flere hyttenaboer eller hele velet, hvor det har endt med at samtlige medlemmer har meldt seg inn hos oss. Det setter vi naturligvis stor pris på.

Medlemskap lokalt eller i Norsk Hyttelag?
Vi anbefaler deg å være medlem i din lokale hytteforening eller ditt lokale vel i tillegg til Norsk Hyttelag. Din lokale hytteforening engasjerer seg i lokale forhold som dugnader, merking av turstier og lignende som vi ikke kan involvere oss i. Vi tar oss av hyttefolkets interesser på et mer overordnet plan. Derfor er det viktig å være medlem begge steder: Både i Norsk Hyttelag og i det lokale velet.

 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå