Store utfordringer for hyttekommunene etter valget

 
OBS.Denne saken er mer enn tre år gammel.

Etter valget i høst har 428 norske kommuner fått nye kommunestyrer. For mange av dem står utfordringene i kø.

I 2015 har vi for første gang over 450 000 hytter i Norge, i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Stadig flere nordmenn eier eller har tilgang til hytte. Og enda viktigere: Vi bruker hytta stadig mer. Det betyr
også at hytteeieren føler mer tilhørighet til hyttekommunen sin.

Audun Bringsvor på vei til Sankt Pål ved Finse

Kommuneøkonomi under press


Det er sjelden vi leser om kommuner som rapporterer om overskudd og stor økonomisk handlefrihet. Dessverre leser vi alt for ofte om underskudd og kostnadsreduksjoner. I skrivende stund står 50 kommuner på regjeringens Robek-liste, noe som i praksis betyr at de er satt under statlig administrasjon.

Det er gjerne de små kommunene som har det tyngst. Det er dyrt å drifte en kommune med få innbyggere og stort areal, og når næringslivet sliter, så sliter kommunen også.

For kraftkommunene er det ekstra tøft om dagen. De har allerede reduserte inntekter på grunn av lave
kraftpriser, og nå har regjeringen foreslått å fjerne eiendomsskatten
på både kraftproduksjonsanlegg og kraftlinjer.

Nå kommer hytteskatten


Norsk Hyttelag frykter derfor at hyttekommuner som ikke har eiendomsskatt på hytter fra før, kommer til å få det i løpet av få år. Og hytteeiere som allerede betaler eiendomsskatt, kan regne med en økning opp mot lovens maksimalsats på 7 promille.

Den kommunale eiendomsskatten skulle være en mulighet til ekstra inntekter for kommuner som ønsker å gi et ekstra godt tilbud. I stedet har det blitt en nærmest obligatorisk skatt som ingen kommuner kommer utenom – men som det koster mye å innføre.

Demokratisk underskudd

For hytteeiere er eiendomsskatten ekstra urettferdig. Ikke har vi stemmerett i kommunen, så vi kan ikke påvirke velferdsnivå, forbruk eller investeringer. Vann, kloakk og hytteveier betaler vi stort sett selv, men eiendomsskatten kommer vi likevel ikke unna. Og det verste av alt er at vi ofte må betale mye mer enn de fastboende.

Eiendomsskatten er ikke særlig populær

Nye regler gir nemlig kommunene anledning til å bruke ligningsverdi når de skattlegger primærbolig, mens de må taksere hver enkelt fritidsbolig. Det betyr at hyttefolket får skattegrunnlag helt opp mot markedsverdi, mens de fastboende får en betydelig rabatt. Nå har også kommunene bedt departementet om lov til å gi de fastboende høyere bunnfradrag enn hytteeierne.

Bruk sunt bondevett

Norsk Hyttelag oppfordrer kommunene til å bruke klokskap og vedta skatteregler som oppfattes som rettferdige og rimelige. Verken kommunen eller hyttefolket er tjent med konflikt og motsetninger.

Derfor tilbyr vi kommunene bistand i dette arbeidet, både med å utarbeide takstregler og å kommunisere
med hyttefolket, slik at hyttekosen ikke blir ødelagt av mistro og protester.

Fornøyde hytteeiere

Heldigvis er de fleste av landets 450 000 hytteeiere strålende fornøyde med tilværelsen. Hvis eiendomsskatten ikke blir for urettferdig, blir vi gjerne med å bidra til fellesskapet.

Hvis kommunen lar være å legge snøscooterløyper gjennom hyttetunet vårt, nyter vi naturen rundt hytta, sommer som vinter. Og er vi heldige og har hytte i en kommune som bidrar til gode langrennsløyper, friområder eller sykkelruter, blir vi gode ambassadører for hyttekommunen.

På vei til hytta i Jotunheimen

Norsk Hyttelag er også opptatt av at hyttefolket skal bli enda flinkere til å handle lokalt, enten det er matvarer eller håndverkstjenester. Vi ønsker også å opprettholde bosetning, et variert næringsliv og et godt kulturliv. Vi vil også ha en kommune med livskraft, optimisme og overskudd. Husk at hytta er vårt andre hjem!

Viktig å stå sammen!

Når hyttefolket står sammen, vet vi at både ordfører og rådmann er interessert i å lytte til våre synspunkter.

Jo flere medlemmer vi har, jo mer innflytelse får vi i din hyttekommune. Derfor er jeg glad for at nettopp du har valgt å være medlem i Norsk Hyttelag.

Er du ikke medlem, kan du melde deg inn ved å klikke her.

Med hyttehilsen
Audun Bringsvor
<< Forrige        20 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå