Strid om parkeringsplassen

Hytteadvokaten bistår medlemmene

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Siden Hans Gaustad overtok hytta i Valdres etter sine foreldre, har han brukt hytta flittig. Hver gang har han brukt parkeringsplassen ved Tonsvannet. En vakker vårdag i mai dumpet et brev ned i postkassen. Brevet var fra grunneier som omtalte plassen som sin private tømmerplass og krevde en avgift på 2 990 per år for fortsatt parkering.

Hans Gaustad ved hytta i Etnedal

– Den avgiften var dessuten bare for min bil, forklarer Hans. – Skulle jeg ha gjester på hytta, måtte de betale ekstra. Hvis han ikke betalte, ville bilen bli tauet bort, het det i brevet, som til alt overmål var datert den 17. mai.

Det viste seg raskt at hyttenaboene hadde mottatt det samme brevet, og Hans tilbød seg å ta saken siden han var medlem i Norsk Hyttelag.

Rettslig grunnlag for bruk

Norsk Hyttelags advokat fant raskt ut at parkeringsplassen ble etablert på slutten av 60-tallet etter avtale med daværende grunneier. Selv om avtalen var muntlig, er den like gyldig i dag som en skriftlig avtale.
Gaustad kunne også vise til at det var hytteeierne selv som hadde opparbeidet plassen, og som i ettertid har bekostet vedlikeholdet av den.

Når grunneier siden 60-tallet har godtatt at hytteeierne har parkert der – og bekostet vedlikehold – uten å kommentere det, tyder alt på at det faktisk foreligger en avtale.

Bruksrett gjennom hevd

I brevet til grunneier påpeker også advokaten at plassen er brukt til parkering uavbrutt siden 60-tallet. Dermed mener vi at Gaustad og de andre hytteeierne uansett har hevdet bruksrett til parkeringen.
– Siden grunneier mottok brevet har det ikke vært noe mer snakk om parkeringsavgift og borttauing, sier en fornøyd Gaustad.

Hans Gaustad og den mye omtalte parkeringsplassen

Skyhøye festeavgifter

Nå har nesten alle hyttenaboene også meldt seg inn i Norsk Hyttelag. – De fleste hyttene her oppe står på festet tomt, forklarer Hans, og nå har samme grunneier sendt brev til flere av dem med krav om oppregulering av festeavgiften til lovens maksimalbeløp. Hytteadvokaten er allerede på saken!
<< Forrige        17 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå