Regjeringen endrer tomtefesteloven

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Fredag før palmehelga slapp regjeringen forslaget til ny tomtefestelov. Det er ofte et dårlig tegn når politikerne offentliggjør en lovendring i det journalistene drar på påskeferie. Norsk Hyttelag gir deg de viktigste endringene allerede nå.

– Vi har ikke fått finregnet på forslaget enda, sier daglig leder Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag i en kort kommentar fra påskefjellet, men vi konstaterer at det som ventet er valgt en løsning med engangsløft av festeavgiften. Heldigvis har vi også fått et tak som gir en viss begrensning på hvor høy den nye avgiften kan bli.

Nye regler for deg som har hytte på festetomt
Grunneier får nå mulighet til å gjennomføre et engangløft hvor festeavgiften kan økes. Den nye festeavgiften skal etter de nye reglene utgjøre 2,5% av den såkalte råtomtverdien, dog med en begrensning på 11 378 kroner per dekar tomt (eller per tomt dersom tomten er mindre enn ett dekar).

Høyere festeavgift vil sannsynligvis også gi høyere innløsningssummer. Hovedregelen sier nemlig at tomten kan kreves innløst til 25 ganger årlig festeavgift etter regulering på innløsingstidspunktet. For tidsbegrensede festeavtaler kan imidlertid tomten innløses til 40% av råtomtverdi, og det ser ut til at denne regelen beholdes også i fremtiden.

Råtomtverdi

En stor utfordring med det nye forslaget vil være at ingen aner hva råtomtverdien er, sier Audun Bringsvor. Tidligere har vi bare vært nødt til å anslå råtomtverdien ved krav om innløsing av tomt, og kun dersom grunneier mener at 40% av råtomtverdien er høyere enn 25 ganger årlig festeavgift. Nå vil mange flere måtte finne råtomtverdien sin.

Råtomtverdien er i utgangspunktet tomtens markedsverdi med fratrekk for alle påkostninger, investeringer og oppgraderinger tomtefester har gjort i løpet av festetiden. Men verdsettelsen skal også ta hensyn til dagens bebyggelse og dagens bruk av tomten, ikke potensialet som ligger i eventuell fremtidig utbygging.

Hva skjer med festeavgiften?

På kort sikt er det nok selve engangsløftet som bekymrer hytteeierne mest. Også her er reglene kompliserte. I hovedsak, kan vi ta utgangspunkt i følgende:

Hvis festeavtalen utløper etter 1. juli 2015:
Når festetiden er ute, forlenges avtalen på samme vilkår som før, men bortfesteren kan kreve regulering av festeavgiften innen tre år.

Hvis festeavtalen allerede er forlenget:
Festeavtalen løper i utgangspunktet på samme vilkår som før, men bortfester kan til og med utløpet av 2017 kreve regulering av festeavgiften.

Hvor mye kan grunneier kreve?
Den årlige festeavgiften settes til 2,5% av råtomtverdien. Avgiften kan likevel ikke settes høyere enn 11 378 kroner per dekar tomt, eller per tomt dersom tomten er under ett dekar. Maksimalbeløpet justeres årlig i samsvar med endringene i pengeverdien.

Etter at grunneier har gjennfomført dette engangsløftet, kan festeavgiften bare reguleres i samsvar med endringer i pengeverdien.

Dersom de nye reglene fører til en økning i avgiften på mer enn 8 000 kroner per år, er det foreslått en overgangsregel som sier at du kun får en avgiftsøkning på 8 000 kroner i 2015 og 2016, og først betaler det nye beløpet full tut fra 2017.

<< Forrige        36 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå