Norsk Hyttelag avdramatiserer Høyesterettsdommen

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

I dag har Høyesterett gitt grunneierne medhold i at festeavgiften kan reguleres. Omtalen denne dommen har fått gjør at Norsk Hyttelag ser seg nødt til å gå ut for å berolige engstelige hytteeiere med festetomt.

Norsk Hyttelag ble nærmest nedringt av bekymrede medlemmer etter dette innslaget på NRK onsdag 22. april:

NRK Dagsrevyen 22.04.2015

– Denne dommen er en seier for de grunneierne som glemte å regulere festeavgiften i 2004, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. – For andre grunneiere og tomtefestere, har den liten betydning. Han oppfordrer derfor sine medlemmer til å ta det med ro og nyte våren, og heller spare bekymringene til den nye tomtefesteloven som sannsynligvis trer i kraft til sommeren.

Lovendring i 2004


I 2004 fikk nesten alle grunneiere i Norge anledning til å oppregulere festeavgiften på alle bortfestede eiendommer, et såkalt engangsløft. De aller fleste benyttet seg av denne muligheten, og mange hytteeiere fikk en prisøkning. Imidlertid var det noen hytteeiere som slapp unna.

Det var nemlig en del grunneiere som lot være å øke festeavgiften. – Det kan være mange grunner til at avgiften ikke ble økt, sier Bringsvor, men vår erfaring er at dette først og fremst gjelder små grunneiere som ikke følger så nøye med på stadige endringer i regelverket. Dette kan være en bonde med noen få festetomter eller en enke som nettopp har arvet en eiendom og ikke rukket å sette seg inn i reglene. I tillegg var regelverket slik at en grunneier som sendte varsel om ordinær prisjustering, automatisk mistet retten til dette engangsløftet.

Det er disse grunneierne som i dag har vunnet i Høyesterett. De får nå lov til å justere festeavgiften på lik linje med alle andre grunneiere. – Det betyr at taperne i dag ikke er alle tomtefestere, men de få tomtefesterne som var heldige og slapp unna prisjusteringen i 2002-2004, forklarer Bringsvor. – Og det de risikerer nå, er å få den prisjusteringen som alle andre har hatt i 14 år.

Uansett er prisjusteringen som følge av dagens dom bare midlertidig. Alle tomtefesterne vil uansett risikere et nytt engangsløft i henhold til de nye satsene i tomtefesteloven som nå er til behandling i Stortinget.

Festekontrakt

Fortsatt usikkert hvordan festeavgiften skal justeres


Selv om dagens dom er en klargjøring av regelverket, er det fortsatt mye usikkerhet knyttet til verdifastsettelse av en festetomt. Verken dagens Høyesterettsdom eller den nye Tomtefesteloven hjelper grunneiere og tomtefestere å finne den nye festeavgiften. For den skal nemlig fastsettes til 2,5 prosent av råtomtverdien. – Men hvem kjenner vel råtomtverdien til hyttetomta si, spør Bringsvor.

Norsk Hyttelag kommer tilbake med mer informasjon så snart den nye tomtefesteloven er endelig vedtatt.
<< Forrige        33 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå