Nissedal kan bli kvitt hytteskatten

Nissedal kommune går inn for å fjerne eiendomsskatten

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Norsk Hyttelag har fulgt prosessen med å innføre eiendomsskatt i Nissedal over lengre tid. Da vi var i kontakt med økonomisjef Jarle Bruun Olsen i september 2014, var verken retningslinjer, vedtekter eller skattesats på plass. Men nå er arbeidet ferdig, og eiendomsskatten skal innføres fra og med 2015.

Nissedal er en kommune som er svært avhengige av hyttefolket. Kommunen har bare 700 husstander, men hele 2 000 hytteeiere. Da er det lett å se at det er hytteeierene som må ta mesteparten av kostnaden for å bevare to grendeskoler med under 20 elever til sammen. Dette har også kommunestyret nå innsett, riktignok etter å ha brukt nesten 2 millioner kroner på takseringen.

Tverrpolitisk enighet om å fjerne skatten


Fra Telemarksvegen ved Nisser– Det er svært gledelig at det nå ser ut til å være tverrpolitisk enighet om å fjerne hele eiendomsskatten, sier Audun Bringsvor fra Norsk Hyttelag. – Vi har stor forståelse for at kommunen ønsker å bevare grendeskolene på Fjone og i Kyrkjebygda, men det blir direkte urimelig å sende regningen videre til hyttefolket.

- Arbeiderpartiet er prinsipielt ikkje imot eigedomsskatt, men me ser at det er gode moglegheiter for innsparing i kommunen, sier ordfører Halvor Homme til avisa Varden. – Derfor vil partiet ta vekk denne skatten som er uheldig for reiselivet. Det er meiningslaust å innføre eigedomsskatt når kommunen kan spare penger på drifta.

Dermed foreslår Ap-ordføreren å fjerne eiendomsskatten allerede fra 2016. – Frp vil også ha vekk eiendomsskatten, sier Frank E. Lien i Nissedal Frp til Varden, men me må behalde den i 2-3 år til. Kommunen kan ikke fjerne eigedomsskatten før me har dekka utgiftene til taksering.

Meningsløst byråkrati


Når Nissedal kommune nå fjerner eiendomsskatten et år etter innføringen, demonstrerer de hvor meningsløs denne skatten kan være. – Først bruker kommunen to millioner kroner på å innføre eiendomsskatten, sier en engasjert Bringsvor fra Norsk Hyttelag. – Deretter må både innbyggere og hyttefolk betale skatt helt til kostnadene er nedbetalt, samtidig som grendeskolene etter all sannsynlighet blir nedlagt likevel.

De eneste som har tjent på denne eiendomsskatten er konsulentselskapet ESKAN som har tatt godt betalt for å utarbeide regelverket og bistå med registreringsarbeid og opplæring av takstmenn.

Fra Fjone i NissedalI år har også kommunene fått nye regler for å redusere byråkratiet og kostnadene ved innføring av eiendomsskatt. – Problemet er at disse reglene ikke fungerer, konstaterer Audun Bringsvor. – Det er en god idé å bruke skatteetatens boligverdi som grunnlag for eiendomsskatten, men denne foreligger bare for primærbolig og ikke for fritidsbolig. For en kommune som Nissedal med 3 ganger så mange hytter som hus, betyr forenklingen lite.

Men forenklingen blir enda mer meningsløs for en kommune med bare noen få hytter; dagens likebehandlingsprinsipp krever nemlig at kommunen utarbeider komplette vedtekter og retningslinjer og gjennomfører en fullstendig taksering av fritidsboliger i kommunen, selv om skatteinntektene fra hyttene bare utgjør en brøkdel av kostnadene. – Det er åpenbart at reglene må endres, ellers er det bare konsulentene som har glede av eiendomsskatten, oppsummerer Bringsvor, hyttefolket får i alle fall lite igjen for den.

Nei takk til tomme løfter


Nå er det viktig å passe på at politikerne holder det de lover. Det er lett å være enige om å fjerne eiendomsskatten nå, men når de samme politikerne skal vedta et budsjett uten eiendomsskatt, blir det ofte veldig fristende å vente et år til. – Da eiendomsskatten ble innført, var det 11 kommunestyrerepresentanter som stemte for, sier Bringsvor, som har fått inntrykk av at dette flertallet ble etablert bare minutter før møtet. – Vi får håpe den neste avstemningen blir litt mindre impulsiv og litt mer ansvarlig, avslutter han, og lover at Norsk Hyttelag skal følge opp politikerløftene helt til de er innfridd.


<< Forrige        45 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå