Lesja kommune på ROBEK-listen

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Den 16. september i år sendte Fylkesmannen i Oppland brev om at Lesja kommune, som den første kommunen i Gudbrandsdalen, var ført opp på den såkalte ROBEK-listen. Det betyr at Lesja har så dårlig økonomi at kommunen settes under statlig administrasjon.

Hus truet med fraflytting og forfall i Lesja kommune

I brevet fra Fylkesmannen heter det at kommunen ikke har dekket inn regnskapsmessig merforbruk oppstått i 2012, og heller ikke har fulgt den vedtatte planen for inndekning verken i 2013 eller 2014. Vi har stor forståelse for kommunens vanskelige situasjon, og vet at det nye kommunestyret står foran svært tøffe valg og prioriteringer i tiden fremover.

Må hyttefolket ta regningen?


Når et underskudd skal dekkes inn, må enten kostnadene kuttes eller inntektene økes. Ofte er det nødvendig å gjøre begge deler. Dessverre ser vi ofte at hyttefolket ender opp med å ta en alt for stor del av regningen.

På direkte spørsmål om hvordan kommunen skal dekke inn underskuddet, svarer avtroppende ordfører Steinar Tronhus til Gudsbrandsdølen Dagningen at "det ligg eit potensiale på x antall millioner kroner i innføring av eigedomsskatt, og at dette må vurderast, likeeins brøyting av hyttevegar".

Når kommunen har 1 117 boliger og hele 1 960 fritidsboliger, sier det seg selv at mesteparten av regningen ved innføring av eiendomsskatt faller på hyttefolket. – Norsk Hyttelag vurderer det som lite sannsynlig at Lesja kan unngå eiendomsskatt, men vil følge opp kommunen for å sikre at de i alle fall legger takstene på et rimelig og fornuftig nivå, sier daglig leder Audun Bringsvor. – Og så håper vi at politikerne har flere forslag til innsparinger enn bare brøyting av hytteveger...

Les mer: Hytteskatten redder kommunebudsjettene
<< Forrige        23 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå