Kjøp festetomten din før sommeren

Norsk Hyttelag går ut med anbefaling til alle tomtefestere

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Grunneierne vant saken sin i Strasbourg, og den norske stat måtte gjøre om på tomtefesteloven. Om et knapt år trer den nye loven i kraft. – Det vil med stor sannsynlighet bli dyrere å være tomtefester i Norge, uttaler Stein Wettergreen i Norsk Hyttelag.

I 2012 dro norske grunneiere til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen med en sak de hadde tapt i Høyesterett – og fikk gjennomslag for sine synspunkter. Saken dreier seg om regelen som sier at tomtefester har rett til å forlenge festekontrakten med eksisterende betingelser på ubestemt tid, kun korrigert for normal prisutvikling. Etter at statens anke ble avvist, er det klart at retten til forlengelse av kontraktene må endres.

Finn fram festekontrakten!


Innløsing av festet hytte bør skje nå om du har mulighet til detDet hersker fortsatt usikkerhet rundt hva de nye reglene i tomtefesteloven vil bli. Men etter flere år med lovarbeider og et drøyt års utsettelse, har regjeringen trolig ny lov på plass til 1. juli 2015.

Stein Wettergreen i Norsk Hyttelag har en klar anbefaling til sine medlemmer: Finn frem festekontrakten og studer den nøye!

– Vi i Norsk Hyttelag anbefaler våre medlemmer å løse inn festetomten dersom festekontrakten gir rett til dette og de ellers har mulighet til det. Regjeringens lovendringer må ta hensyn til Strasbourg-dommen, og det vil innebære en overføring av verdier fra fester til grunneier. – Sannsynligheten for at det blir dyrere å løse inn en festetomt, er stor, sier Wettergreen, og legger til at dette også kan få konsekvenser for den løpende festeavgiften.

Før du tar en telefon til grunneier, er det et par ting du må sjekke i festekontrakten. Blant disse er dagens festeavgift, avtalt regulering av festeavgiften i festetiden samt tomtens størrelse. Men det aller viktigste er om kontrakten er evigvarende eller tidsavgrenset, og hva kontrakten sier om når du eventuelt har rett til å løse inn tomten og til hvilke vilkår.

1 av 5 hytter står på festet grunn


I en oversikt utarbeidet av Norsk Hyttelag fremkommer det at 1 av 5 norske hytteeiere blir direkte berørt av den nye tomtefesteloven. – Vi har kartlagt nesten 400 000 fritidseiendommer over hele landet, og sjekket grunnbøker for matrikulert status på disse, sier Stein Wettergreen, og vi har funnet hele 82 758 fritidseiendommer på festegrunn.

Andelen festetomter varierer fra fylke til fylke. Høyest andel festetomter finner vi i Finnmark, hvor hele 57,9 % av fritidseiendommene står på festet grunn. Også Nord-Trøndelag og Østfold har høy andel festetomter, med henholdsvis 41,6% og 36,8% festede hytter. I den andre enden av skalaen finner vi Oslo, hvor det ikke finnes festehytter i det hele tatt, Akershus med 2,9% festetomter og Hordaland med 5,1% festetomter.


Fylke Fritids-
eiendommer
Selveiere Festetomter Festeandel
Østfold 18 958 11 981 6 977 36,8 %
Akershus 13 027 12 650 377 2,9 %
Oslo 344 344 0 0,0 %
Hedmark 31 816 21 555 10 261 32,3 %
Oppland 45 674 37 538 8 136 17,8 %
Buskerud 42 259 31 939 10 320 24,4 %
Vestfold 13 409 9 537 3 872 28,9 %
Telemark 27 245 21 780 5 465 20,1 %
Aust-Agder 16 711 14 235 2 476 14,8 %
Vest-Agder 18 567 14 635 3 932 21,2 %
Rogaland 17 332 13 842 3 490 20,1 %
Hordaland 29 180 27 702 1 478 5,1 %
Sogn og Fjordane 10 172 9 296 876 8,6 %
Møre og Romsdal 16 774 15 019 1 755 10,5 %
Sør-Trøndelag 29 535 25 924 3 611 12,2 %
Nord-Trøndelag 16 729 9 762 6 967 41,6 %
Nordland 26 661 21 231 5 430 20,4 %
Troms 11 842 10 901 941 7,9 %
Finnmark 10 127 4 261 5 866 57,9 %
Svalbard 609 81 528 86,7 %
Totalt 396 971 314 213 82 758 20,8 %<< Forrige        47 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå