Kaktus til Bremanger kommune

Varaordfører Marius Strømmen vil la hyttefolket betale

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

I går vedtok kommunestyret i Bremanger å innføre eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig i hele kommunen. Selv om vi i Norsk Hyttelag ikke er spesielt glade i eiendomsskatt, særlig ikke når den rammer hytteeiere som verken har stemmerett i kommunen eller særlig nytte av kommunens velferdstilbud, forstår vi at kommunen må få budsjettet i balanse.

Vetvika i Bremanger. Foto Svein Magne Tunli

Bremanger er en av de såkalte Terra-kommunene, og tapte drøyt 250 millioner kroner da Terra-skandalen var et faktum i 2007. I snart 10 år har kommunen betalt løpende avdrag på Terra-gjelden, samtidig som de har kjempet tappert i rettssak etter rettssak.

– Når det gjelder Bremanger kommune, er det ingen overraskelse at det blir eiendomsskatt, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. – Det som er overraskende, er at de har greid å unngå eiendomsskatt så lenge! Politikerne i Bremanger har faktisk vedtatt eiendomsskatt før, og utsatt innføringen, og innført på nytt, men trukket den tilbake når kraftinntektene har økt. – Bremanger kan beskyldes for mye, sier Bringsvor, men at de velger eiendomsskatt som en lettvint løsning, skal de ikke ha på seg...

Kaktus til varaordfører Marius Strømme


Marius Strømmen. Foto fra politikerens egen Facebook-side.Hva er det som gjør at Norsk Hyttelag likevel går så hardt ut mot Bremanger kommunes vedtak? – Jeg har jo fulgt debatten i Bremanger frem mot gårsdagens vedtak, forteller Audun Bringsvor, men det var da jeg fikk referert varaordførerens uttalelser at jeg satte kaffen i halsen.

Varaordfører Marius Strømme gikk nemlig ut og sa at han mente at hyttefolket burde betale høyere eiendomssatt enn de fastboende. Han viser også til Eid kommune, hvor han hevder at de har innført en differensiert eiendomsskatt.

– Det er riktig at Eid kommune har valgt ulike takseringsmåter for bolig og fritidsbolig, men jeg håper virkelig ikke at dette er en skjult forskjellsbehandling, sier Bringsvor. – Kommunene har fått mulighet til å bruke skatteetatens boligverdi som skattegrunnlag for å forenkle takseringen og spare kostnader, ikke for å bryte likhetsprinsippet. Jeg får nesten håpe at varaordføreren er feilsitert, og at han IKKE står på talerstolen og argumenterer for å bryte eiendomsskatteloven.


La hyttefolket betale


Det er uttalelsen om at hyttefolket bør betale mer som har provosert Norsk Hyttelag. Og det er den svært originale begrunnelsen som har ført til at Norsk Hyttelag har kjøpt inn sin aller første kaktus.

Faksimile fra Firdapoten 19.12.2015

– Tanken er at hyttefolk og eigarar av sommarhus kjem til Bremanger fordi dei har lyst og då vonleg har lettare for å akseptere skatt på eigedommen, sier Marius Strømmen i følge Firdaposten (se faksimile). – Ein høgare eigedomsskatt på fritidshus kan kanskje føre til at nokon slike hus blir selde og bli tatt i bruk av folk som vil busetje seg i bygdene, seier han.

Vi går ut fra at skatten bør være en god del høyere for hytteeiere enn for fastboende om han skal greie å mobbe hyttefolket til å selge. Samtidig må skatten reduseres umiddelbart for kjøperen, ellers blir det vel ikke så fristende å "busetje seg i bygdene". Det kan bli utfordrende for administrasjonen å utforme slike regler...

Skal vi ta varaordføreren på ordet, bør vi vel forutsette at skatten er dobbelt så høy for hytteeiere som for andre. Kommunen har selv anslått skattetrykket på en gjennomsnittlig bolig til 3 000 kroner. Hvis vi forutsetter at Strømmen greier å øke skatten for hver av kommunens 400 fritidsboliger til 6 000 kroner (bortsett fra at det er ulovlig, da), får han en hel million kroner ekstra å rutte med alt i alt. Da har vi ikke tatt hensyn til at hver hytteeier i gjennomsnitt øker de samlede private bruttonntektene i kommunen med nærmere 12 000 kroner. Kaktus er oversendt.

<< Forrige        14 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå