Kommunesammenslåing

Ingen eiendomsskatt i Nordhordland kommune

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Alle kommuner over hele landet diskuterer kommunesammenslåing i disse dager. Det er mange utfordringer: Hvem skal vi slå oss sammen med? Blir vi en utkant i en ny storkommune? Hvem skal avgjøre nivået på velferdstjenester i den nye kommunen. Og ikke minst, må alle kommunene innføre eiendomsskatt?

Norsk Hyttelag frykter at det i en ny storkommune er enklere å innføre eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig i de kommunene som ikke har slik skatt fra før, enn å fjerne eiendomsskatten i de øvrige kommunene. Skal en fjerne eiendomsskatten, må kommunen finne tilsvarende besparelser andre steder på budsjettet, og det er ikke lett, særlig ikke når en kan bruke kommunereformen som unnskyldning.

Med dagens lovgivning kreves det likebehandling mellom bolig og fritidsbolig og mellom ulike områder i kommunen. Det kan bety at de nye kommunene som ønsker å beholde eiendomsskatten får store kostnader knyttet til ny taksering. Regelverket som tillater bruk av skatteetatens boligverdi som grunnlag for eiendomsskatt, gjelder som kjent bare primærboliger og ikke fritidsboliger.

Les mer: Forenklingen som ikke fungerer - urettferdig hytteskatt blir enda mer urettferdig.

For at kommunereformen skal gi kommunene minst mulig byråkrati og størst mulig besparelse, bør regelverket for eiendomsskatt endres så snart som mulig.

Hagelsundbrua i Nordhordland

Svært positive signaler fra Nordhordland
Det er derfor gledelig at noen kommuner allerede nå går ut og tar tydelig stilling til spørsmålet om eiendomsskatt. I Nordhordland har kommunene Lindås, Radøy og Meland diskutert sammenslåing, og et eget forhandlingsutvalg har sett på overordnede prinsipp for den nye storkommunen. Her har de sett på alt fra verdier, lokaldemokrati, kommunal organisering, prinsipp for tjenestetilbud og kompetanse og harmonisering av skatter og avgifter.

I et leserinnlegg i Avisa Nordhordland presiserer de at forhandlingsutvalget ikke kan garantere hva et fremtidig kommunestyre vil vedta, men at de likevel har blitt enige om følgende prinsipp:
  • Eiendomsskatten skal harmoniseres
  • Det er et mål at ingen innbyggere skal få høyere eiendomsskatt i en ny kommune

For å få til dette, har de tre ordførerne blitt enige om følgende tydelige uttalelse:
  • Alle kommunene har eiendomsskatt på verk og bruk
  • Nordhordland kommune fjerner eiendomsskatten på hus og hytter
  • Det blir fastsatt overgangsregler for første valgperiode (2019-2023)

Norsk Hyttelag vil gjerne gi honnør til Astrid Aarhus Byrknes i Lindås, Jon Askeland i Radøy og Nils Marton Aadland i Meland som er så tydelige på hva en kommunesammenslåing vil bety, ikke bare for innbyggerne, men også for hyttegjestene.
<< Forrige        30 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå