Frislipp av snøscootere

Stille natur eller fri snøscooterkjøring?

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Det begynte med en forsøksordning for 8 kommuner i 2001. I stedet for å konkludere med om forsøket var vellykket eller ei, bestemte den rødgrønne regjeringen å utvide forsøket til 40 kommuner tidligere i år. Og nå har den blåblå regjerningen bestemt at alle kommuner som har lyst, skal få lov til å delta. Det betyr at hele 105 kommuner - i praksis alle landets kommuner med skikkelig vinter - skal prøve ut fornøyelseskjøring med snøscooter i utmark. Likevel kaller de det en forsøksordning. Fordi det betyr at de slipper å ta hensyn til fakta, konsekvenser og høringsuttalelser???

Demokratisk prosess
Etter å ha forsøkt å få til en dialog med miljøvernminister Tine Sundtoft uten særlig hell, har de største frilufts- og miljøvernorganisasjonene nå innkalt til krisemøte.

– Vi frykter at denne snikinnføringen av snøscooterkjøring i utmark er vanskelig å reversere, sier Odd-Bjørn Hjelmeset i Norsk Hyttelag. – Dermed blir dette en snikinnføring av motorstøy i vårt felles vinterlandskap som savner sidestykke.

Sammen med Turistforeningen oppfordrer vi derfor til å signere på oppropet #stillenatur.

By mot land?
Det er viktig å presisere at det ikke er snøscootere i seg selv vi protesterer mot. Hyttefolket setter stor pris på snøscootere, både de som kjører løyper og setter spor og de som bidrar i lete- og redningsaksjoner.

Vi synes også det er positivt at alle nordmenn får oppleve naturen, og ser gjerne at snøscootere bidrar til å gjøre vinterlandskapet tilgjengelig for flere.

Men det er liten tvil om at det er en grense for hvor mange snøscootere vi tåler før de går fra å være hyggelige hjelpemidler til å bli en støyplage.

Er kommunene klare for et frislipp?
Hvis fri snøscooterkjøring begrenses til fastsatte traseer som ikke forstyrrer verken skiturister, hyttefolk eller dyrelivet, så er det jo ingen som tar skade av det. En snøscooterløype inntil et industriområde eller langs jernbanelinjen er mye mindre invaderende enn løyper mellom hyttefeltene eller innover i skiterrenget.

Uansett hvilken løsning kommunene går for, skal reglene håndheves. Allerede i dag er det et problem at snøscooterne bryter reglene. En ting er støyplagen fra snøscootere rundt hytter og skiløyper. Et annet problem er frikjøring - gjerne utenom helger og ferier - som etterlater scooterspor over alt i det som skulle være uberørt natur. Når problemet er så stort mens bare Røde Kors og de som lever av skiturister og hyttefolk har tilgang til scooter, hva skjer da når motorklubber og ungdomsklubber får tilgang?

Kan vi stole på at alle holder seg til fastsatte løyper? Og kan vi stole på at kommunene har satt av ressurser nok til å håndheve reglene? Eller er det derfor miljøvernministeren fortsatt kaller det en forsøksordning?<< Forrige        66 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå