Norges fattigkommuner

Det står nå 50 kommuner på ROBEK-listen

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Etter at Lesja ble oppført på ROBEK-listen som den første kommunen fra Gudbrandsdalen, står det nå totalt 50 kommuner på listen. Når en kommune havner på ROBEK-listen, kan kommunestyret ikke lenger ta opp lån eller inngå langsiktige avtaler uten fylkesmannens godkjennelse. Og slik godkjennelse får de normalt ikke før alle steiner er snudd. En av disse steinene heter eiendomsskatt.

Fraflyttet hus i Lesja kommune - pixabay.com/iod2008
ROBEK-listen er et register over kommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner på ROBEK-listen må ha statlig godkjennelse for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, og lovligheten av alle budsjettvedtak skal kontrolleres. Når en ny kommune havner på ROBEK-listen, kan vi gjerne lese i media at kommunen er satt under statlig administrasjon.

Les mer: Her kan du sjekke om din hyttekommune står på ROBEK-listen

Da Stranda kommune havnet på ROBEK-listen i 2012, uttalte ordfører Jan Ove Tryggestad til Dagens Næringsliv at det var som å stå på kanten av skifteretten hele tiden. – Du må opptre som om du må svare for en overordnet til enhver tid.

ROBEK = Eiendomsskatt


Norsk Hyttelag har naturligvis stor forståelse for at en kommune som havner på ROBEK-listen må ta i bruk alle virkemidler for å gjenvinne kontroll over egen økonomi. Selv om problemet ofte er høy gjeld og gammelt overforbruk, må det kuttes i tjenestetilbud og kostnader for å frigjøre midler til å betale renter og avdrag. Om dette ikke er nok - og det er det sjelden - må kommunen også se på muligheten for å øke inntekter.

Kommunale avgifter til vann, avløp og renovasjon skal fastsettes etter selvkostprinsippet, og kommunen har ikke mulighet til å legge på prisen og beregne seg et overskudd. Dermed gjenstår eiendomsskatten som den eneste friheten kommunen har til å øke egne inntekter på en måte som monner.

Eiendomsskatt = Hytteskatt


I prinsippet skal bolig og fritidsbolig likebehandles ved innføring av eiendomsskatt. Selv om mange har tatt til orde for at hyttefolket, som verken bruker tunge kommunale tjenester som skole og eldreomsorg eller har stemmerett i kommunen, bør betale en lavere eiendomsskatt enn de fastboende, har ikke kommunen lov til å forfordele noen. Da Stranda kommune forsøkte å redusere skattesatsen for hyttefolket, satte fylkesmannen foten ned for forslaget.

Les mer: Stranda kommune vil at hyttefolket skal ha lavere skattesats

Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag– Problemet er at forskjellsbehandling er helt i orden når det går den andre veien, uttaler Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. – Når kommunene velger to helt ulike takseringsprinsipper for bolig og fritidsbolig, får hytteeierne systematisk høyere takster enn de fastboende. Resultatet er at de som ikke bruker det kommunale velferdstilbudet, er de som betaler mest.

I dag er det slik at de fleste kommuner som innfører eiendomsskatt, velger å bruke statens boligverdi for å fastsette skattetaksten. Dette er en sjablongbasert takst som gjerne havner langt under reell markedsverdi. For fritidsbolig foreligger ikke en tilsvarende boligverdi, så her må kommunene ut å taksere hver enkelt eiendom. For å maksimere skatteinntektene, er det vanlig å legge seg så nært opp til markedsverdi som mulig når skattetaksten skal fastsettes. – Dette er en systematisk forskjellsbehandling som vi forventer at regjeringen rydder opp i snarest, sier Bringsvor.

– Hadde kommunene hatt større grad av frihet til å finne egne inntektskilder, hadde neppe eiendomsskatten vært så utbredt, hevder Bringsvor. – Selv om vi stadig hører lokalpolitikere hevde at alle hytteeiere er "rike byfolk som har råd til å betale", så er det et faktum at eiendomsskatten ikke tar hensyn til betalingsevne. Eiendomsskatten skiller ikke mellom en nyrik aksjemegler som har kjøpt seg hytte på fjellet, og en enke på 80 år som sitter igjen med en hytte og en minstepensjon. Eiendomsskatten tar heller ikke hensyn til om du betaler eiendomsskatt i hjemkommunen din eller ei.

Les mer: Her kan du sjekke om din hyttekommune står på ROBEK-listen<< Forrige        22 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå