Det norske folk sier nei til snøscooterne

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Hyttefolket er glade for alle snøscooterne i fjellet. Noen får fraktet matvarer og bagasje inn til hytta med snøscooter, andre går i skiløyper kjørt opp av snøscooter. Og vi er glade for snøscooterne til Røde Kors, selv om vi håper vi aldri får bruk for dem... Men det betyr ikke at vi ønsker at hvem som helst skal få kjøre snøscooter i norsk natur.

Nå har to ulike landsdekkende undersøkelser vist at folk flest er helt enige med oss og de andre friluftsorganisasjonene. Ikke en gang blant Høyres eller Frps velgere er det flertall for den foreslåtte forsøksordningen.

3 av 4 nordmenn er mot


I følge Natur- og miljøbarometeret Rapport 2014 vil 3 av 4 nordmenn ikke ha mer motorisert ferdsel i norsk natur. Barometeret viser også at motstanden øker i forhold til tidligere undersøkelser. Siden 2002 er det hele 6 prosentpoeng flere motstandere.

En spørreundersøkelse utført av Ipsos MMI for Norsk Friluftsliv viser i tillegg at regjeringen ikke en gang har støtte i egne rekker. Det er kun 32 prosent av Frps velgere som er for, mens hele 48 prosent er negative til at fornøyelseskjøring med snøscooter skal bli tillatt.

– Det er ikke overraskende at mange av velgerne til opposisjonspartiene er mot den nye snøscooterloven, men når ikke en gang regjeringens egne velgere ønsker fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur, er det et signal til regjeringen om å tenke seg om en gang til, sier Siri Meland, friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv.

70 961 snøscootere


Det er mange som tror at dagens lovverk er veldig strengt i forhold til snøscootere, men det er faktisk fullt mulig å få løyve til å kjøre snøscooter hvis du har et konkret behov. Særlig etter en regelendring i 2009 ble det lettere for næringsdrivende og bevegelseshemmede å få dispensasjon. Dermed hadde vi ved årsskiftet 70 961 registrerte snøscootere her i landet.

– Hvor mange snøscootere får vi dersom regjeringen lar over 100 kommuner få tillate fornøyelseskjøring samtidig som et ledd i en forsøksordning, spør Audun Bringsvor, daglig leder i Norsk Hyttelag. – Og hva skal skje med alle de nyinnkjøpte snøscooterne dersom forsøksordningen viser at frislippet ikke var noen suksess?

Snikskuterisering?


Dette frislippet er en utvikling som er svært vanskelig å reversere når den først er i gang, og derfor er det vanskelig å forstå at 100 kommuner kan kalles en forsøksordning, sier Bringsvor.

Folket sier nei til snøscootere i norsk natur.

Tverrpolitisk motstand mot frislipp


I undersøkelsen gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Norsk Friluftsliv i oktober 2014, ble respondentene stilt følgende spørsmål:

I dag er adgangen til å kjøre snøscooter stort sett begrenset til nyttekjøring som for eksempel oppkjøring av løyper, frakt av utstyr og redningstjeneste. I Nord-Troms og Finnmark gjelder egne regler. Er du for eller i mot at det skal bli lov med fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur, eller har du ikke noe standpunkt til dette?

Undersøkelsen viser en massiv motstand mot økt fornøyelseskjøring med snøscooter, og det gledelige er at motstanden gjelder uansett hvilket parti en stemmer. Selv Frps velgere er klart mot den nye forsøksordningen.

3 av 4 nordmenn sier nei til fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur
Kilde: Norsk Friluftsliv, frifo.no
<< Forrige        42 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå