Sør-Fron kutter eiendomsskatten med en tredjedel

 
(Hundorp, 9. april 2019) Formannskapet i Sør-Fron vedtok sent mandag kveld å redusere skattesatsen fra 5,9 promille til 3,8 promille for både bolig og fritidsbolig. Hytteeierne jubler over seieren, men gir samtidig politikerne ros for sin vilje og evne til å rydde opp i en vanskelig situasjon.

Audun Bringsvor fra Norsk Hyttelag og ordfører Ole Tvete Muriteigen fra Sør-Fron

Da formannskapet skulle diskutere nivået på eiendomsskatten, hadde de to notat foran seg. I tillegg til rådmannens saksframlegg med innstilling, hadde de et notat utarbeidet av Norsk Hyttelag. Hytteorganisasjonen hadde kritisert administrasjonen for å levere en begrenset analyse som bare viste en liten del av politikernes handlingsrom. I forkant av møtet distribuerte derfor Norsk Hyttelag en egen analyse av de mest aktuelle alternativene.


Notatet fra administrasjonen viste kun konsekvensene av skattesatser mellom 4,5 og 5,9 promille, mens Norsk Hyttelag utredet skattesatser fra 3,5 til 5,9 promille. I tillegg viste Norsk Hyttelag hva de ulike alternativene ville utgjøre i forhold til fjorårets skatteinngang samt budsjettet for 2019.


I løpet av møtet ble det raskt klart at det sto mellom tre ulike alternativ:
  • Rådmannens forslag på 4,9 promille
  • En moderat skattesats på 3,8 promille
  • En mellomløsning på 4,0 promille
Norsk Hyttelag er glade for at flertallet i formannskapet valgte å anbefale løsningen med en skattesats på 3,8 promille for bolig og fritidsbolig. Formannskapet vedtok samtidig å redusere skattesatsen for næring fra 7 til 6 promille og å beholde bunnfradraget uendret på 200 000 kroner.

Stor betydning for den enkelte hytteeier


For en gjennomsnittlig hytteeier betyr dette likevel en økning i eiendomsskatten på rundt 30 prosent. I følge Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag er dette en økning de kan leve med. – Det var den første økningen der mange fikk doblet skatten over natten som fikk oss til å reagere, sier han. – Det ble dramatisk for mange, og ordføreren gikk selv raskt ut og sa at dette ble for mye.

En fritidsbolig som var taksert til 1,5 millioner kroner i 2018 betalte da 8 850 kroner i eiendomsskatt. Den vil nå være taksert til rundt 3 millioner kroner, og fikk i utgangspunktet et skattekrav på 17 700 kroner. Med den nye skattesatsen vil denne fritidsboligen få en årlig skatt å 11 400 kroner, i følge beregninger utført av Norsk Hyttelag.

Siden det er fakturert etter gammel skattesats i første termin, vil kommunen løse dette ved å fakturere mindre i andre og tredje termin slik at sluttsummen for året blir riktig.

Kommunestyret avgjør


For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det er kommunestyret som skal fatte det endelige vedtaket om skattesats i sitt møte den 30. april. Norsk Hyttelag erfarer at kommunestyret vil følge anbefalingen fra formannskapet, men følger naturligvis opp saken frem til endelig avgjørelse.

– Har Norsk Hyttelag fått mange tilbakemeldinger fra sine medlemmer i Sør-Fron i denne saken? – Ja, vi har fått mange henvendelser hele veien, smiler Audun Bringsvor, men i dag har det heldigvis gått i e-poster og SMS-er med takk, gratulasjoner – og ikke minst ønske om en god påske.

Audun Bringsvor foran rådhuset i Sør-Fron
1 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå