Norsk Hyttelag reiser til Stranda

Skal finne en løsning på konflikten mellom kommunen og hyttefolket

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Alle hytteeiere på Stranda har fått brev fra kommunen med krav om betaling av eiendomsskatt. Det er i og for seg ikke så underlig. Mange kommuner har sett seg nødt til å innføre eiendomsskatt for å få balanse i kommuneøkonomien. Men i Stranda har de valgt en svært uvanlig måte å taksere eiendommene på.

I Stranda har de nemlig bestemt at en kvadratmeter i et bolighus skal verdsettes til 12 000 kroner mens en kvadratmeter i en fritidsbolig skal verdsettes til 24 000 kroner. Er du så uheldig å eie en fritidsleilighet i Stranda kommune, får du en kvadratmeterpris på hele 27 000 kroner.

Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad.Ingen i kommunen har greid å forklare hyttefolket hvordan de har kommet frem til disse takseringsreglene. Hytteeierne har ikke stemmerett i kommunen, og dermed ingen demokratisk mulighet til å påvirke verken innføringen av eiendomsskatt eller utformingen av takseringsreglene - eller sammensetningen av kommunestyret. Kanskje er det kommunevalget i 2015 ordføreren i Stranda tenkte på da han bestemte seg for å la hyttefolket ta størstedelen av belastningen med eiendomsskatten?

Regelverk basert på skjønn
Da regelverket for eiendomsskatt ble endret i 2007, sto prinsippet om likebehandling av alle skatteytere høyt. I 2014 ser vi at dette prinsippet er uthulet av en svært vid adgang til bruk av skjønn.

Det er for eksempel ikke lov til å bruke ulik skattesats på fritidsboliger og andre boliger. Det har Stranda elegant omgått ved å ha lik skattesats, men ulik kvadratmeterpris på sjablonreglene for taksering.

Hytteeierne i Stranda har nå truet med å boikotte næringslivet i kommunen, og flere hytteeiere vurderer rettssak. Samtidig vurderer flere grunneiere og utbyggere å stanse eller utsette byggeprosjekter i kommunen. Det er åpenbart at dette er en situasjon som verken gavner kommunen eller hytteeierne.

Møte med ordføreren
Norsk Hyttelag reiser derfor til Stranda for å møte ordføreren den 14. februar. Vår målsetning er å få i gang en god og konstruktiv dialog med sikte på å finne en balansert løsning på denne konflikten. Vi aksepterer at Stranda er i en økonomisk situasjon som gjør det nødvendig å finne nye inntekter, men aksepterer ikke at hytteeierne som kun i begrenset utstrekning bruker kommunens tjenester skal ta den største byrden.

Kampen mot udemokratisk skattlegging av hytteeiere vil være den viktigste saken for Norsk Hyttelag i 2014. Dette gjelder både eiendomsskatt og annen skjult skattlegging som "differensiert renovasjonsavgift" og lignende. Det er derfor knyttet stor interesse til utfallet av dette møtet, ikke minst i andre hyttekommuner som også vurderer lignende "ekstraskatter" på hyttefolket.
<< Forrige        63 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå