Hjartdal stanser hytteskatten

Kommunen har bestemt seg for å begynne på nytt

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

I Hjartdal i Telemark ble diskusjonene om eiendomsskatt så tilspisset at ordføreren mottok drapstrusler og hytteeierne truet med boikott. Mange var redde for at den betente konflikten skulle skape dype sår i den lille kommunen.

Les Dagens Næringslivs artikkel om hytteskatten i Hjartdal.

– Hjartdal kommune gjorde flere feil, sier hyttepolitisk talsmann Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. For det første la de seg på et svært høyt skattenivå, hele 3,9 promille. Normalt er det ikke lovlig å endre eiendomsskatten med mer enn 2 promille fra et år til et annet, men dette kunne Hjartdal omgå fordi de hadde hatt eiendomsskatt på kraftanlegg tidligere. I tillegg ble skatten på den enkelte hytteeier vesentlig høyere enn det kommunen selv hadde antydet tidligere.

Den største feilen kommunen gjorde, var likevel i forhold til takseringsreglene for fritidsbolig. Her brukte de data fra solgte eiendommer i kommunen den senere tiden, og forsøkte å lage statistikk ut av denne. Dessverre er antall omsatte boliger såpass lavt at statistikken blir relativt upålitelig. Dessuten er markedet i Hjartdal – som i mange andre hyttekommuner – slik at det stort sett omsettes nye, påkostede hytter og eldre, nedslitte eneboliger. Dermed kom takstene veldig skjevt ut.

Dermed fikk enkelte hytteeiere i Hjartdal brev om at deres hytte for det første ble taksert med en høyere kvadratmeterpris enn boligene nede i bygda. I tillegg fikk de fleste hyttene et geografisk tillegg fordi de lå i et spesielt attraktivt område (noe det sannsynligvis allerede var tatt høyde for i kvadratmeterprisen). På toppen av det hele ble det gitt skjønnsmessige tillegg for høy standard for flere hytter.

En av disse, Helge Hovland, kjøpte sin hytte i Tuddal for 3,3 millioner kroner i 2011. Denne hytta takserte kommunen til 4,4 millioner kroner – og sendte en regning på 16 000 kroner i eiendomsskatt!


Norsk Hyttelag engasjerer seg i Hjartdal


Vi i Norsk Hyttelag så raskt at dette kunne bli en uløselig konflikt dersom man ikke fikk til en åpen og konstruktiv dialog veldig raskt. Vi reiste derfor til Hjartdal for å bistå i et møte mellom kommunen og hytteeierne. I dette møtet fikk alle parter presentert sitt syn på saken, og ordføreren fikk god anledning til å fortelle om kommunens utfordringer og prosessen frem til innføringen av eiendomsskatt var et faktum.

– Når en slik konflikt blir fastlåst, se vi ofte at alle impliserte blir så redde for å gjøre feil at det er umulig å få noen til å gjøre noe riktig, sier Audun Bringsvor. – Derfor var det viktig å få alle til å se etter løsninger og til å lete etter vinn-vinn-situasjoner. Og det fikk vi til!

Den 9. april, bare en kort uke etter at klagefristen for eiendomsskatt gikk ut, bestemte formannsskapet, sakkyndig nemnd og sakkyndig klagenemnd seg for å endre eiendomsskatten. Rådmannen fikk fullmakt til å engasjere både juridisk bistand og fagkompetanse i arbeidet med å endre rammene og retningslinjene for eiendomsskatten.

– Vi i Norsk Hyttelag synes det står stor respekt av denne avgjørelsen. Selv om vi var ganske tydelige på at skattevedtaket var mangelfullt, synes vi ordfører Sven Tore Løkslid fortjener honnør for faktisk å gjøre noe med det. Vi i Norsk Hyttelag følger saken videre – vi vet jo ikke hva som blir resultatet av den nye gjennomgangen – men er optimistiske på vegne av hytteeierne.

– At kommunen har tatt denne saken på alvor, viser de blant annet ved å stanse innkrevingen av eiendomsskatt inntil saken er ferdig behandlet, avslutter en fornøyd Audun Bringsvor.

<< Forrige        59 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå