Fortsatt dyr hyttekos i Stranda

God dialog men fortsatt stor avstand

 
OBS. Denne saken er mer enn tre år gammel.

Stranda kommune er rammet av en dyp splittelse mellom hytteeiere og kommune etter at hytter ble pålagt dobbel eiendomsskatt. På selveste valentinsdagen var Audun Bringsvor fra Norsk Hyttelag og Odd Christian Øverland fra et av de lokale hyttelagene i møte med Strandas ordfører og rådmann for å forsøke å finne en løsning på konflikten.

– Det var god stemning i møtet, men vi står fortsatt langt fra hverandre. Vi har forståelse for kommunens dårlige økonomi, men tror ikke kommunen er tjent med å løse dette ved å belaste hyttefolket med et slikt skattetrykk, sier hyttepolitisk talsmann Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.

Audun Bringsvor og Odd Christian Øverland– Det er ikke lovlig å forskjellsbehandle fritidsboliger og andre boliger, sier Audun Bringsvor, og Stranda kommune har også holdt seg til lovens bokstav og skattlegger hytter og hus med samme skattesats. Men problemet i Stranda er at kommunen bruker sjablongregler for å fastsette skattegrunnlaget for hver enkelt eiendom, og her har kommunens egne innbyggere fått en sjablongverdi på 12 000 kroner per kvadratmeter, mens hyttene verdsettes til hele 24 000 kroner per kvadratmeter.

– Det er ingenting i veien for at bolig og fritidsbolig verdsettes ulikt, fortsetter Audun Bringsvor, men kommunen har ikke greid å sannsynliggjøre at de kvadratmeterprisene de har kommet frem til, er riktige.


Fortsatt dialog mellom kommunen og Norsk Hyttelag


Norsk Hyttelag vil følge denne saken tett fremover. I første omgang er det avtalt et møte etter påske, og kommunen lover å legge frem det statistiske grunnlaget for beregning av sjablongverdier i forkant av møtet slik at dette kan etterprøves. Kommunen lover også å endre på takseringsreglene dersom det viser seg at de har gjort feil i sine beregninger.

– Vi er også glade for at innbyggerne i Stranda står på hyttefolkets side, sier Audun Bringsvor. Mange har forsøkt å fremstille dette som en konflikt mellom innbyggere og hytteeiere, men det er det ikke. I en undersøkelse utført av Opinion-Perduco og Norstat får hytteeierne full støtte fra Stranda-folket. Av de som har gjort seg opp en mening, sier nesten to av tre at de synest Stranda-skatten er urettferdig.

Les mer om Stranda-undersøkelsen i Sunnmøringen.
<< Forrige        64 av 75        Neste >>
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå