Våre fanesaker

Noen av de sakene vi brenner for på vegne av hyttefolket

 
De aller fleste hytteeiere i Norge er svært fornøyde. De er fornøyde med hytta og fornøyde med hyttekommunen. De har ingen konflikter med verken håndverkere eller hyttenaboer, og bruker tiden på hytta til å slappe av og gjøre ting de trives med. Og slik skal det også være. Dessverre er det noen som stadig støter på problemer og frustrasjon på hytta, og disse er det vår oppgave å hjelpe.


Vi skal kjempe mot alt som truer hyttefreden

Hyttefreden trues av arvekrangler, nabokrangler, problemer med vann, avløp og vei, konflikter med grunneiere og reguleringer som gir uhensiktsmessige konsekvenser. Norsk Hyttelag vil ta en aktiv rolle for å finne løsninger på disse problemene slik at hytta kan brukes til avslapning, ikke irritasjon.
  • Reise debatt om aktuelle saker i lokal-, regional- og rikspresse
  • Identifisere hytteområder som har funnet gode løsninger og trekke dem frem som gode eksempler
  • Engasjere oss i større enkeltsaker og konflikter for å redusere konfliktnivået og bidra til gode løsninger


Vi skal fremme samarbeid mellom hyttekommuner og hytteeiere

Norges 400 000 hytteeiere bidrar med omkring 20 milliarder kroner årlig til norske hyttekommuner. I mange kommuner er hyttebefolkningen større enn lokalbefolkningen. Dessverre er ikke samarbeidet mellom hytteeiere og hyttekommuner like godt alle steder. Det kan skyldes at kommunene nylig har fått hyttefelt og mangler erfaring, og det kan skyldes at kommunestyret ikke ser på hyttefolket som fullverdige medlemmer av kommunen. Men det kan også skyldes at hyttefolket ikke viser nødvendig respekt for lokalmiljøet. Norsk Hyttelag mener at hyttekommuner og hytteeiere har felles interesser, og vil fremme samarbeid og samhandling til alles beste.
  • Synliggjøre hva hytteeierne betyr for kommuneøkonomien
  • Trekke frem enkeltkommuner som har lykkes i å etablere et godt samarbeid mellom kommunen og hytteeierne
  • Engasjere oss aktivt i kommuner hvor konfliktnivået er høyt
  • Arbeide mot forskjellsbehandling av hytteeiere, for eksempel hvor hytteeiere må betale høyere avgifter eller får høyere strømregning enn fastboende
  • Arbeide for at hytteeiere bruker det lokale næringsliv i kommunen, enten det er handel av dagligvarer, håndverkertjenester eller andre servicetilbud.


Vi skal arbeide for bedre hytteøkonomi

Drifts- og vedlikeholdskostnader på en hytte kan fort bli høye. Samlet representerer norske hytteeiere en betydelig maktfaktor, ikke minst når det gjelder å fremforhandle gode tilbud. Så langt er det ingen som har brukt hytteeiernes innkjøpsmakt til å oppnå gode og kostnadseffektive avtaler. Norsk Hyttelag vil redusere hytteeiernes drifts- og vedlikeholdskostnader gjennom å fremforhandle gode medlemsrabatter.


Vi skal fremme bærekraftig hytteliv

Hyttebruk og friluftsliv henger sammen. Derfor er det viktig at hytteeiere i størst mulig grad bidrar til å beskytte miljøet og ta vare på naturen. Norsk Hyttelag vil arbeide for at hytteeiere får en økt bevissthet rundt miljøvern. Vi vil også arbeide for at det skal bli enklest mulig for hytteeiere å være miljøvennlige, for eksempel når det gjelder renovasjon, avløp/vannrensing og kollektivløsninger knyttet opp mot større hytteområder.
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Webutvikling av: Assist2net