Våre fanesaker Hyttepolitisk program
 
 

Om Norsk Hyttelag

Hyttefolkets beste venn!

 
Hyttefolket har lenge hatt behov for en organisasjon som taler deres sak, slik som huseierne og bileierne. Endelig er Norsk Hyttelag på plass, og jeg er glad for å ønske deg velkommen som medlem.

Som generalsekretær i Norsk Hyttelag er det min oppgave å gi våre medlemmer flere og bedre hytteopplevelser. Det vil jeg ikke gjøre ved å sture og klage i media, men ved å fokusere på gode løsninger på de problemer og utfordringer du kan støte på som hytteeier.

Norsk Hyttelag taler din sak overfor hyttekommuner og politikere, enten det dreier seg om eiendomsskatt, arveavgift, festetomter eller kommunale avgifter. Selv om bare de fastboende har stemmerett ved kommunevalg, vil vi også ha innflytelse på kommunens tilbud. Til gjengjeld vil vi legge til rette for at hytteeierne skal være et positivt tilskudd til både kultur og næringsliv i hyttekommunene.

I tillegg vil vi hjelpe deg med mer praktiske utfordringer på hytta. Derfor tilbyr vi både juridisk og teknisk rådgivning helt kostnadsfritt til våre medlemmer.

Vi har også fremforhandlet en rekke medlemsfordeler og rabatter som skal gjøre hyttelivet tryggere og rimelgiere for deg. Noen av disse er allerede klare, men vi regner med å lansere mange flere i løpet av 2013.

Odd-Bjørn Hjelmeset
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Webutvikling av: Assist2net