Dine hytteadvokater i Kvale

Bli kjent med Norsk Hyttelags hytteadvokater

 
Kvale Advokatfirma

Kvale Advokatfirma er et forretningsjuridisk firma med over 90 medarbeidere, hvorav 73 er advokater eller advokatfullmektiger. Fire av disse vil jobbe spesielt med Norsk Hyttelag, men avtalen innebærer at vi kan trekke på den samlede juridiske kompetansen til Kvale.

Kvale tilbyr spesialisert rådgivning innen alle sentrale fagområder, og har en sterk posisjon innen fast eiendom og enterpriserett. For Norsk Hyttelag har det vært viktig å velge en partner med tung kompetanse innen tomtefeste, plan- og bygningsrett, generasjonsskifte og fast eiendom generelt.

Vi setter også stor pris på at våre nye hytteadvokater er opptatt av alternativ tvisteløsning og bruk av jordskiftedomstolene. For de fleste av oss, og kanskje særlig på hytta, betyr et mye å finne løsninger uten å øke konfliktnivået.

Kvale Advokatfirma tar oppdrag over hele landet. Dersom det er behov for lokal representasjon, for eksempel i forbindelse med et lokalt skjønn eller en forliksklage, har Kvale et formelt samarbeid gjennom Advocatia med utvalgte advokatfirma over hele landet. Dermed er Norsk Hyttelag representert med advokater i Bergen, Bryne, Førde, Kristiansand, Kristiansund, Lillehammer, Molde, Norheimsund, Stavanber, Tromsø, Trondheim, Ørsta og Ålesund i tillegg til Oslo.

Foredrag for medlemmer


I tillegg til å yte juridisk bistand til våre medlemmer, bidrar hytteadvokatene aktivt med nyttige foredrag til medlemmene på våre medlemsmøter, med artikler på våre nettsider og mye mer.


Jan Erik Sverre. Partner og advokat. Jan-Erik Sverre
Partner/advokat

Jan-Erik har betydlig kompetanse innen fast eiendom, herunder plan- og bygningsrett, boligrett og tingsrett. Han har også omfattende erfaring med prosedyre for jordskiftedomstolene og alternativ tvisteløsning. Jan-Erik har møterett for Høyesterett.

Sandra Mathilde Höglund. Advokatfullmektig
Sandra Mathilde Höglund
Advokatfullmektig


Sandra yter juridisk bistand innen enterpriserett og fast eiendom. Hun arbedier først og fremst med løpende bistand i kontraktsforhold og tvisteløsning, og har opparbeidet god erfaring med å bistå i naboforhold og jordskifte.
 

Mari Verling
Mari Verling
Advokatfullmektig


Mari har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en LL.M. (Master of Law) fra Bond University. Før hun kom til oss i Kvale arbeidet hun for EFTA i Brussel.

Mari har også arbeidet som juridisk konsulent for Huseiernes Landsforbund, og har derfor lang erfaring med å svare på henvendelser fra hus- og hytteeiere fra hele landet.
 

Steffen Myrseth. Advokatfullmektig.
Steffen Myrseth
Advokatfullmektig


Steffen arbeider med flere rettsområder og problemstillinger innen fast eiendom og enterpriserett. Dette gjelder for eksempel boligrett, tingsrettslige spørsmål, servitutter og sameiespørsmål, plan- og bygningsrett, naborett, tomtefeste, veirett med mer. Han har tidligere arbeidet med eiendomslovgivning i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har også arbeidet som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund.
 

Jacob Windern Lindegaard. Senioradvokat.
Jacob Windern Lindegaard
Senioradvokat


Jacob bistår bedrifter, foreninger og privatpersoner med hovedvekt på bedriftsoverføring, generasjonsskifte og arv. han har bred prosedyreerfaring innen arv og generasjonsskifte, herunder verdsettelse av selskap og eiendommer.
 
 
 
 
 
 
© 2013 Norsk Hyttelag
Webutvikling av: Assist2net